άπο-διδρά̄σκω

άπο-διδρά̄σκω
See also: s. διδρᾱ́σκω
Page in Frisk: 1,122-123

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • (der-3), drā-, dreb-, drem-, dreu- —     (der 3), drā , dreb , drem , dreu     English meaning: to run     Deutsche Übersetzung: “laufen, treten, trippeln”     Material: drü : O.Ind. drü ti “ runs, hurries “, Intens. dáridrüti “ wanders around, is poor “, dári dra “ wandering,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.